Veje og belægning

Det offentlige vejnet i Jammerbugt Kommune administreres af to vejmyndigheder; Staten og Kommunen.

Kommuneveje

Vej og Park vedligeholder alle offentlige kommuneveje med undtagelsen af nedennævnte:

Andet arbejde som asfaltarbejde, gadefejlning samt tømning af rendestensbrønde er udliciteret, og kontakt vedrørende dette, skal derfor ske til Vejafdelingen ved Teknisk Forvaltning

De offentlige veje er beskrevet i CVF, som er en central vej- og stifortegnelse. Du får adgang til CVF ved at klikke her. Du skal søge på Jammerbugt.

Kontakt

Vej- og Parkchef
Flemming Kjeldgaard Larsen
Tlf: 41913941
fkl@jammerbugt.dk

Driftsformand
Steen Nielsen
Tlf: 41913942
stn@jammerbugt.dk

Driftsformand
Arne Skov Madsen
Tlf: 41913943
arz@jammerbugt.dk

 

Åbningstider

Man - tors kl. 07.00 - 15.30

Fredag kl. 07.00 - 12.00

Aktuelt .

Noget af det vi arbejder med

Vintertjeneste

Vej og Park foretager saltning og snerydning af en del af kommunens veje og stier.

Rabatklipning

Alle rabatter klippes fra ultimo august til ca. december

Naturområder

Vej og Park laver nogle rydnings- og hegnsopgaver for Miljø-afdelingen.

Fortov

Den samlede fortovslængde i Jammerbugt Kommune er ialt 255 km. lang

Strandstier

Vej og Park vedligeholder ca. 40 strandstier foruden handicapstier ved Slettestrand og Tranum

Udvikling

Fællesmøde i Tranum, med pesonale- og strukturudvikling