Rabatter og grøfter

Græsklipning af oversigtarealer (kommunale veje) foregår i juli og ca. en måned frem af hensyn til trafiksikkerheden.

Alle rabatter klippes fra ultimo august til ca. december.

Rabatterne bliver klippet fra vejkant og indtil skel/hegn. Der bliver desuden klippet til bagsiden af vejgrøften, hvor det er nødvendigt for at bekæmpe selvsående træer o.l. Der klippes ca. 314.3000 m² rabatter.

Afhøvling af rabatter

Der afhøvles rabatjord i vinterhalvåret (1. nov. – 1. april) på de steder, hvor rabatten er for høj i forhold til vejen, således at vejen kan afvandes.

Renholdelse af rabatter for henkastet affald

Renholdelse udføres 1 gang om foråret på de store veje, samt efter behov.

Oprensning af grøfter

Grøfter oprenses løbende, hvor det har betydning for afvanding af vejarealet. Det meste arbejde foregår om efteråret og vinteren. Der vedligeholdes ca. 2x786 km. grøfter i Jammerbugt kommune.

Kontakt

Vej- og Parkchef
Flemming Kjeldgaard Larsen
Tlf: 41913941
fkl@jammerbugt.dk

Driftsformand
Steen Nielsen
Tlf: 41913942
stn@jammerbugt.dk

Driftsformand
Arne Skov Madsen
Tlf: 41913943
arz@jammerbugt.dk

 

Åbningstider

Man - tors kl. 07.00 - 15.30

Fredag kl. 07.00 - 12.00

Aktuelt .

Noget af det vi arbejder med

Vintertjeneste

Vej og Park foretager saltning og snerydning af en del af kommunens veje og stier.

Rabatklipning

Alle rabatter klippes fra ultimo august til ca. december

Naturområder

Vej og Park laver nogle rydnings- og hegnsopgaver for Miljø-afdelingen.

Fortov

Den samlede fortovslængde i Jammerbugt Kommune er ialt 255 km. lang

Strandstier

Vej og Park vedligeholder ca. 40 strandstier foruden handicapstier ved Slettestrand og Tranum

Udvikling

Fællesmøde i Tranum, med pesonale- og strukturudvikling