Kantsikring og grusveje

Diverse sving på vejene, hvor der kan forekomme udskridninger efterses og kantsikres ca. 5 gange årligt.

Steder med dårlig asfaltbelægning med en ringe bæreevne gør det nødvendigt med en regelmæssig tilføjelse af knust asfalt som kantforstærkning.

Asfaltkanten kan ellers revne på grund af bl.a. lastbilers store akseltryk m.m.

Grusveje

Der er ca. 100 km. gruveje i Jammerbugt Kommune.

De kommunale grusveje skrabes 5-6 gange årligt. Vejene tilføres nødvendigt grusmaterialer efter behov af hensyn til færdslen.

I enkelt stående tilfælde kan nyt bærelag komme på tale.

Kontakt

Vej- og Parkchef
Flemming Kjeldgaard Larsen
Tlf: 41913941
fkl@jammerbugt.dk

Driftsformand
Steen Nielsen
Tlf: 41913942
stn@jammerbugt.dk

Driftsformand
Arne Skov Madsen
Tlf: 41913943
arz@jammerbugt.dk

 

Åbningstider

Man - tors kl. 07.00 - 15.30

Fredag kl. 07.00 - 12.00

Aktuelt .

Noget af det vi arbejder med

Vintertjeneste

Vej og Park foretager saltning og snerydning af en del af kommunens veje og stier.

Rabatklipning

Alle rabatter klippes fra ultimo august til ca. december

Naturområder

Vej og Park laver nogle rydnings- og hegnsopgaver for Miljø-afdelingen.

Fortov

Den samlede fortovslængde i Jammerbugt Kommune er ialt 255 km. lang

Strandstier

Vej og Park vedligeholder ca. 40 strandstier foruden handicapstier ved Slettestrand og Tranum

Udvikling

Fællesmøde i Tranum, med pesonale- og strukturudvikling