Beplantning langs vejene

Vej og Park foretager beskæringsopgaver af træer og buske samt randbeplantninger langs vejene, hen over efteråret og vinteren, når vejrforholdene tillader det.

Beskæringsopgaven af træer foretage hovedsageligt med specialværktøj samt ved brug af lift.

Private træer og beplantning

Det er grundejerens egen forpligtigelse at beskære egne træer og buske, der rager ud over skel og som kan være til fare eller gene for både gående, cyklende samt den øvrige trafik.

Grundejerens forpligtigelser

Det er din pligt som nabo til en vej/sti at sørge for, at beplantningen på/ved din ejendom ikke er til gene for trafikken.

Kommunen kan som vejmyndighed, i henhold til vejlovene, give grundejere besked om at beskære beplantning, der er til gene for trafikken.

Vejafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen vil i det enkelte tilfælde, vurdere om en given beplantning er til gene for trafikken.

 Beplantningsskitse Web

 

Vurderingen vil tage udgangspunkt i ovennævnte skitse.

Kontakt

Vej- og Parkchef
Flemming Kjeldgaard Larsen
Tlf: 41913941
fkl@jammerbugt.dk

Driftsformand
Steen Nielsen
Tlf: 41913942
stn@jammerbugt.dk

Driftsformand
Arne Skov Madsen
Tlf: 41913943
arz@jammerbugt.dk

 

Åbningstider

Man - tors kl. 07.00 - 15.30

Fredag kl. 07.00 - 12.00

Aktuelt .

Noget af det vi arbejder med

Vintertjeneste

Vej og Park foretager saltning og snerydning af en del af kommunens veje og stier.

Rabatklipning

Alle rabatter klippes fra ultimo august til ca. december

Naturområder

Vej og Park laver nogle rydnings- og hegnsopgaver for Miljø-afdelingen.

Fortov

Den samlede fortovslængde i Jammerbugt Kommune er ialt 255 km. lang

Strandstier

Vej og Park vedligeholder ca. 40 strandstier foruden handicapstier ved Slettestrand og Tranum

Udvikling

Fællesmøde i Tranum, med pesonale- og strukturudvikling