Strandområder

Vej og Park står for renholdelse og servicering af strande, strandstier og klitlandskaber.

De kørebare og attraktive badestrande, hvor der er opsat Blå flag, renses fra og med den 1. maj til og med medio oktober.

Uden for sæsonen indsamles større ilanddrevne effekter efter behov.

Derudover indsamles der dagligt i højsæsonen renovation fra de opstillede renovationsstativer langs stranden. Ved Slettestrand og Tranum Strand renholdes handicapstierne løbende for strandsand.

Der vil fra skellet fra Løkken til Tranum, samt langs Slettestrand dagligt, i højsæsonen, og indenfor normal arbejdstid, køre en miljøpatrulje, som manuelt opsamler mindre ilanddrevne effekter.

Der opsættes i højsæsonen et passende antal redningsposter.

De offentlige stier, som går fra baglandet og ned til stranden, vil fra og med april og til og med oktober blive vedligeholdt med klipning og udlægning af flis.

Udløb til stranden vil løbende blive renset og efterset ialt ca. 4 gange årligt.

Ved olieforurening kan der i samarbejde med det lokale beredskab indsættes det nødvendige antal medarbejdere som er disponible, for at opgaven kan løses hurtigt og effektivt.

Ved kraftig sandfygning, hvor nedkørsler lukkes for offentligheden, iværksættes der straks en rydning. Normalt vil overgangene mellem asfalt og strand blive skrabet for ujævnheder op til hver weekend.

Kontakt

Vej- og Parkchef
Flemming Kjeldgaard Larsen
Tlf: 41913941
fkl@jammerbugt.dk

Driftsformand
Steen Nielsen
Tlf: 41913942
stn@jammerbugt.dk

Driftsformand
Arne Skov Madsen
Tlf: 41913943
arz@jammerbugt.dk

 

Åbningstider

Man - tors kl. 07.00 - 15.30

Fredag kl. 07.00 - 12.00

Aktuelt .

Noget af det vi arbejder med

Vintertjeneste

Vej og Park foretager saltning og snerydning af en del af kommunens veje og stier.

Rabatklipning

Alle rabatter klippes fra ultimo august til ca. december

Naturområder

Vej og Park laver nogle rydnings- og hegnsopgaver for Miljø-afdelingen.

Fortov

Den samlede fortovslængde i Jammerbugt Kommune er ialt 255 km. lang

Strandstier

Vej og Park vedligeholder ca. 40 strandstier foruden handicapstier ved Slettestrand og Tranum

Udvikling

Fællesmøde i Tranum, med pesonale- og strukturudvikling