• Stier og cykelstier

  Jammerbugt Kommune har mange forskelligartede stisystemer placeret rundt om i hele kommunen. Både naturstier som stisystemer i byerne, og med forskellig belægningstyper.

  Gå til Side
 • Strandstier

  De offentlige stier som går fra baglandet og ned til stranden vil fra og med april og til og med oktober blive vedligeholdt med klipning og udlægning af flis.

  Gå til Side
 • Vintertjeneste

  Vintertjeneste udføres i h.h.t. det af Jammerbugt Kommune vedtaget regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune.

  Gå til Side
 • Fortove

  Vedligeholdelse af belægning for fortove, stier og p-pladser.

  Gå til Side
 • Hvad kan Vej og Park gøre?

  Det er Vej og Parks opgave at drive og vedligeholde veje, fortove, rabatter, strande, grønne områder m.m i Jammerbugt Kommune.

  Gå til Side
 • Strandområder

  Vej og Park står for renholdelse og servicering af strande, strandstier og klitlandskaber.

  Gå til Side

Aktuelt .

Noget af det vi arbejder med

Vintertjeneste

Vej og Park foretager saltning og snerydning af en del af kommunens veje og stier.

Rabatklipning

Alle rabatter klippes fra ultimo august til ca. december

Naturområder

Vej og Park laver nogle rydnings- og hegnsopgaver for Miljø-afdelingen.

Fortov

Den samlede fortovslængde i Jammerbugt Kommune er ialt 255 km. lang

Strandstier

Vej og Park vedligeholder ca. 40 strandstier foruden handicapstier ved Slettestrand og Tranum

Udvikling

Fællesmøde i Tranum, med pesonale- og strukturudvikling