Praktisk Miljøledelse

Praktisk miljøledelse handler om systematisk at sætte fokus på miljø og klimamæssige forbedringer i det daglige arbejde.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet, at kommunes institustioner, driftsenheder og administrative enheder skal arbejde med praktisk miljøledelse.

I den sammehæng igangsatte en projektgruppe under Vej og Park i foråret 2011 arbejdet med praktisk miljøledelse i Vej og Park.

Klima- og miljøredegørelse 2011

Klima- og miljøredegørelse 2012

Klima- og miljøredegørelse 2013

Klima- og miljøredegørelse 2014

Klima- og miljøredegørelse 2015

 Miljøpolitik for Vej og Park

Formålet med en miljøpolitik er at fastsætte de overordnede rammer, en retningspil for miljøarbejdet og de løbende forbedringer.

Projektgruppen har tilsluttet sig den fælles overordnede miljøpolitik for praktisk miljøledelse i Jammerbugt Kommunes driftsenheder, som lyder:

Vi vil:
... formindske klimapåvirkninger og forbedre miljøforhold
... overholde lovgivningen og overordnede beslutninger
... gå i dialog med leverandører
... fortælle om vores indsats for klimaet og miljøet
... uddanne medarbejderne til at arbejde klima- og miljørigtigt

Væsentlige miljøpåvirkninger

Aktiviteterne i Vej og Park har mange forskelligartede miljøpåvirkninger, min i løbet af projektet blev det klart, at nogle var mere kritiske/væsentlige end andre. Projektgruppens kriterier for valg af de væsentlige miljøpåvirkninger har været en analyse af myndighedskrav, interessenter, ressourceforbrug, forureningsgrad, økonomi, medarbejdere og kvalitet. Gruppen har udvalgt følgende fem områder med væsentlige miljøpåvirkninger:

• Brændstofforbrug
• Værkstedet
• Vintertjenesten
• Bygningerne
• Kemikalier

Målsætninger for Vej og Park

  • Holde fokus på brændstofforbrug i egen drift og reducere med 2% i 2014, hvis det er økonomisk muligt, og der samtidig ikke bliver en forøget kør sel i forbindelse med langvarig hård vinter.
  • Reducere ressourceforbruget (el, varme og vand) i egne bygninger, med speciel fokus på el.
  • Forbedre holdning og arbejdsrutiner hos ledelse og medarbejdere med henblik på bedre og mere energirigtige praksisser i hverdagen.
  • Fortsat at holde fokus på og om muligt minimere saltforbruget i vintertjenesten.
  • Minimere brugen af kunstgødning kemikalier i de grønne, og værksted.

Kontakt

Vej- og Parkchef
Flemming Kjeldgaard Larsen
Tlf: 41913941
fkl@jammerbugt.dk

Driftsformand
Steen Nielsen
Tlf: 41913942
stn@jammerbugt.dk

Driftsformand
Arne Skov Madsen
Tlf: 41913943
arz@jammerbugt.dk

 

Åbningstider

Man - tors kl. 07.00 - 15.30

Fredag kl. 07.00 - 12.00

Aktuelt .

Noget af det vi arbejder med

Vintertjeneste

Vej og Park foretager saltning og snerydning af en del af kommunens veje og stier.

Rabatklipning

Alle rabatter klippes fra ultimo august til ca. december

Naturområder

Vej og Park laver nogle rydnings- og hegnsopgaver for Miljø-afdelingen.

Fortov

Den samlede fortovslængde i Jammerbugt Kommune er ialt 255 km. lang

Strandstier

Vej og Park vedligeholder ca. 40 strandstier foruden handicapstier ved Slettestrand og Tranum

Udvikling

Fællesmøde i Tranum, med pesonale- og strukturudvikling