Personale Materielgården1 Vej og Park Chef

1 Driftsformand

1 Værkstedsleder

1 Administrativ medarbejder

7 Gartnerelever

1 Naturplejerelev

2 Mekanikere

1 Tømrer

27 Helårsansatte specialarbejdere

30 Sæsonansatte

2 Tilskudsansatte

3 Seniorjobber

Evt. ledige stillinger vil blive opslået på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Aktuelt .

Noget af det vi arbejder med

Vintertjeneste

Vej og Park foretager saltning og snerydning af en del af kommunens veje og stier.

Rabatklipning

Alle rabatter klippes fra ultimo august til ca. december

Naturområder

Vej og Park laver nogle rydnings- og hegnsopgaver for Miljø-afdelingen.

Fortov

Den samlede fortovslængde i Jammerbugt Kommune er ialt 255 km. lang

Strandstier

Vej og Park vedligeholder ca. 40 strandstier foruden handicapstier ved Slettestrand og Tranum

Udvikling

Fællesmøde i Tranum, med pesonale- og strukturudvikling