Naturområder

Jammerbugt Kommune rummer stor variationer af naturtyper med mange forskelligartede levevilkår for planter og dyr.

Af forskellige naturområder kan bl.a. nævnes: Forskellige slags skove, heder, marker, enge, moser, forskellige typer af åer, bække og andre vandløb.

Mange af disse områder har Jammerbugt Kommunes Natur- og Miljøområde i samarbejde med bl.a. landbrug, borgere og brugere i fællesskab lavet flerårige pleje og handlingsplaner for.

Overordnet set, passes og plejes de nævnte områder med mandskab fra Vej og Park, som har 4 naturassistenter ansat til dette.

Ved spørgsmål omkring naturbeskyttelse og naturformidling, skal de rettes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Natur- og Miljøafdelingen.

Vandløb

Vej og Park er entreprenører for Miljøafdelingen og varetager opgaver som grødeskæring, renholdelse og generel vedligeholdelse af vandløb.

Henvendelse vedrørende vandløb skal rettes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og Natur.

 

Kontakt

Vej- og Parkchef
Flemming Kjeldgaard Larsen
Tlf: 41913941
fkl@jammerbugt.dk

Driftsformand
Steen Nielsen
Tlf: 41913942
stn@jammerbugt.dk

Driftsformand
Arne Skov Madsen
Tlf: 41913943
arz@jammerbugt.dk

 

Åbningstider

Man - tors kl. 07.00 - 15.30

Fredag kl. 07.00 - 12.00

Aktuelt .

Noget af det vi arbejder med

Vintertjeneste

Vej og Park foretager saltning og snerydning af en del af kommunens veje og stier.

Rabatklipning

Alle rabatter klippes fra ultimo august til ca. december

Naturområder

Vej og Park laver nogle rydnings- og hegnsopgaver for Miljø-afdelingen.

Fortov

Den samlede fortovslængde i Jammerbugt Kommune er ialt 255 km. lang

Strandstier

Vej og Park vedligeholder ca. 40 strandstier foruden handicapstier ved Slettestrand og Tranum

Udvikling

Fællesmøde i Tranum, med pesonale- og strukturudvikling