Grønne områder

Vej og Parks basisydelser for de grønne områder er, at pleje og vedligeholde grønne kerneområder:

Offentlige græsarealer og rabatter langs veje og pladser

 • Boldbaner
 • Bede
 • Hække
 • Busketter
 • Allétræer
 • Træbevoksning/levende hegn
 • Blomsterbede
 • Faste belægninger
 • Inventar
 • Skov og naturområder
 • Sne og glatførebekæmpelse

Beskrivelse af opgaverne i pdf

 

Kontakt

Vej- og Parkchef
Flemming Kjeldgaard Larsen
Tlf: 41913941
fkl@jammerbugt.dk

Driftsformand
Steen Nielsen
Tlf: 41913942
stn@jammerbugt.dk

Driftsformand
Arne Skov Madsen
Tlf: 41913943
arz@jammerbugt.dk

 

Åbningstider

Man - tors kl. 07.00 - 15.30

Fredag kl. 07.00 - 12.00

Aktuelt .

Noget af det vi arbejder med

Vintertjeneste

Vej og Park foretager saltning og snerydning af en del af kommunens veje og stier.

Rabatklipning

Alle rabatter klippes fra ultimo august til ca. december

Naturområder

Vej og Park laver nogle rydnings- og hegnsopgaver for Miljø-afdelingen.

Fortov

Den samlede fortovslængde i Jammerbugt Kommune er ialt 255 km. lang

Strandstier

Vej og Park vedligeholder ca. 40 strandstier foruden handicapstier ved Slettestrand og Tranum

Udvikling

Fællesmøde i Tranum, med pesonale- og strukturudvikling